ปตท.สผ. ควัก 9.1 แสนลบ.ลงทุน 5 ปี เสาะหาธุรกิจใหม่รับอนาคต

ปตท.สผ. ควัก 9.1 แสนลบ.ลงทุน 5 ปี เสาะหาธุรกิจใหม่รับอนาคต

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไว้ที่ 190,036 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 107,895 ล้านบาท และรายจ่ายดำเนินงาน 82,141 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนงานหลัก ได้แก่ รักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการเป็นผู้ดำเนินการและการเริ่มต้นสัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ จี 2/61 (แหล่งบงกช) ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน 83,661 ล้านบาท

นอกจากนี้จะเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต มุ่ง 3 โครงการหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน โครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 บี และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (ระยะที่ 2) ได้รับจัดสรรรายลงทุน 15,312 ล้านบาท) และเร่งกิจกรรมการสำรวจค้นหาทรัพยากรรองรับการเติบโตในระยะยาว ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน 8,788 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเม็กซิโก

แผนการลงทุน 5 ปี (2565-2569) นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณ 911,124 ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ช่วง 5 ปี ประมาณ 5% ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจใหม่มากขึ้น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงาน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยธุรกิจใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ การต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พลังงานใหม่ในอนาคต อาทิ ไฮโดรเจน รวมถึง การลงทุนในการดักจับคาร์บอนและการนำมาใช้ประโยชน์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้ง การศึกษาและพัฒนาโครงการก๊าซทูเพาเวอร์ ขณะเดียวกันยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  และ ธรรมาภิบาล (อีเอสจี) ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon