ตัวแทนร้านค้า ‘เราชนะ’ 100 ราย ร้องคลัง เร่งพิจารณายื่นอุทธรณ์การตัดสิทธิร่วมโครงการ

ตัวแทนร้านค้า “เราชนะ” 100 ราย ร้องคลัง เร่งพิจารณายื่นอุทธรณ์การตัดสิทธิร่วมโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ตัวแทนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะราว 100 ราย ที่ถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะ และถูกเรียกเงินคืนจากการเข้าร่วมโครงการด้วย เนื่องจากกระทำผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะ อาทิ รับแลกเงินสด การใช้สิทธิข้ามเขต เกินระยะทาง 7,000 กิโลเมตร (กม.) คือจับสัญญาณจีพีเอส ระหว่างร้านค้าและผู้ซื้อ คิดเป็นระยะทางรวมต่อวันต้องไม่เกิน 7,000 กม. เป็นต้น ได้มายื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังในครั้งนี้ เพื่อขอให้กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาการยื่นอุทธรณ์โดยเร็ว เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า ร้านค้ากระทำผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะในลักษณะใดบ้าง และลักษณะใดที่รัฐสามารถอนุโลมได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ร้านค้าถูกระงับการใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน ที่มีเงินอยู่ในบัญชีถุงเงินด้วย ทำให้ร้านค้าไม่มีเงินหมุนเวียนไปลงทุนประกอบอาชีพ ถือว่าได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก ขณะเดียวกันวงเงินที่รัฐเรียกคืนนั้น ถือเป็นวงเงินที่สูงมาก ร้านค้าไม่สามารถจ่ายคืนรัฐได้ โดยรัฐเรียกคืนตั้งแต่ 50,000-1 ล้านบาทขึ้นไป ถือว่าเป็นวงเงินที่สูงมาก และเกินวงเงินที่ร้านค้าได้รับเงินจากประชาชนที่มาใช้สิทธิโครงการเราชนะด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ส่งผู้แทนรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเบื้องต้น ได้แยกเรื่องออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.กลุ่มที่มีหลักฐานมาแสดง และ 3.กลุ่มที่ไม่มีหลักฐานแสดง ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนและเรียกเงินคืนทั้งหมด 2,000 ราย และเปิดให้ร้านค้าที่มั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิดเงื่อนไข ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันพร้อมแสดงหลักฐาน ซึ่งขณะนี้ สศค. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 800 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ของร้านค้า และจะทยอยแจ้งให้ร้านค้ารับทราบต่อไป

และในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตัวแทนร้านค้าที่เข้าโครงการเราชนะ จะไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่รัฐสภาด้วย เพื่อเรียกร้องให้สมาชิกพรรคก้าวไกล มาช่วยตรวจสอบการดำเนินการโครงการเราชนะและการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon