ธ.ก.ส.เผยลูกค้ากว่าล้านรายเป็นคนรุ่นใหม่ทำเกษตรครอบครัว พร้อมหนุนสินเชื่อ 6 หมื่นล้าน

ธ.ก.ส.เผยลูกค้ากว่า 1 ล้านราย เป็นคนรุ่นใหม่พัฒนาการเกษตรของครอบครัว พร้อมหนุนสินเชื่อ 6 หมื่นล้าน และนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้จริง ยกระดับการเกษตร

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าเกษตรกรไทยกำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรยุคเก่า ก้าวไปสู่เกษตรยุคใหม่ โดยมีคนหนุ่มสาว เดินทางกลับภูมิลำเนาหันไปรับช่วงทำการเกษตร หรือเป็นผู้ประกอบการเกษตรต่อจากพ่อแม่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลของ ธ.ก.ส.พบว่าจากลูกค้ากว่า 3.6 ล้านราย มีกว่า 1 ล้านราย ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สนใจกลับบ้าน นำเทคโนโลยีไปพัฒนาการเกษตรของครอบครัว

“ที่ผ่านมามีนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเรียนจบ หรือว่างงานในช่วงสถานการณ์โควิด เดินทางกลับบ้าน เพื่อไปทำเกษตรจำนวนมาก ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย พ่อแม่เริ่มทำเกษตรไม่ไหว รุ่นลูกรุ่นหลาน ก็หันกลับไปรับช่วงทำการเกษตรแทน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนถ่ายภาคการเกษตรไทย จากยุคดั้งเดิมไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการผลิต การจำหน่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า” นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติกล่าวว่า ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีความพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่คนรุ่นใหม่เต็มที่ โดยจัดโครงการสินเชื่อ วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ให้นำไปใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ผ่านโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี รวมถึงสินเชื่อเสริมแกร่ง เอสเอ็มอี เกษตร สินเชื่อกรีน เครดิต และสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจน โครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทย

นายสมเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน จัดทำโครงการตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้งานของส่วนงานภาคีเครือข่ายขยาย 50 ผลงานไปสู่กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการยกระดับธุรกิจได้ อันเป็นการยกระดับเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มืออาชีพ รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊ก ไปยังเครือข่ายทุกจังหวัดด้วย เพื่อให้เลือกซื้อเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon