อย.หนองคาย เตรียมความพร้อมตรวจผักผลไม้จากรถไฟจีน-ลาว

อย.หนองคาย เตรียมความพร้อมตรวจผักผลไม้จากรถไฟจีน-ลาว

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ตรวจสินค้าที่ผ่านด่านอาหารและยาหนองคาย ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รองรับสินค้านำเข้าจากการเปิดบริการรถไฟจีน-ลาว

วันนี้ 17 ธ.ค.64 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาหนองคาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบผักนำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านเข้ามาทางช่องทางการเปิดให้บริการรถไฟจีน-ลาว โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม หลังการประชุมยังได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างอาหารและยาหนองคาย เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากที่ปรากฏตามข่าวว่าหลังรถไฟจีน-ลาว เปิดให้บริการแล้ว มีสินค้าโดยเฉพาะผักผลไม้ผ่านมาช่องทางนี้เพิ่มขึ้น ทีม อย.จึงได้ลงมาดูพื้นที่หน้างานว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ หรือไม่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรประจำด่านอาหารและยาหนองคายในการตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศ ที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดย อย.พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของด่านอาหารและยาในพื้นที่อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ อย.มีมาตรการคุมเข้มตรวจสอบผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร (Certifcate) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสุ่มตรวจผักผลไม้โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากพบว่าผักผลไม้เคยมีประวัติตกมาตรฐานจะกักกันสินค้าไม่ให้เข้าประเทศ และตรวจสอบว่ามีสารเคมีอันตรายตกค้างหรือไม่ หากพบว่าไม่มีจึงจะตรวจปล่อยสินค้า ส่วนถ้ามีจะไม่ให้นำเข้าและดำเนินคดีตามกฎหมาย และเน้นงานเชิงรุกโดยพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นที่ด่านอาหารและยาหนองคายเพื่อใช้คัดกรองความเสี่ยงของผักผลไม้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าประเภทผักผลไม้ได้รวดเร็วขึ้น

พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยว่า หลังจากมีการเปิดวิ่งรถไฟจีน-ลาวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการนำเข้าผักและผลไม้ผ่านทางรถไฟไทย-ลาว มีแต่ผ่านทางรถยนต์ ซึ่งครั้งแรกและครั้งเดียวเป็นผักจำนวน 33 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการทดลองนำเข้ามาเท่านั้น ส่วนวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ก็มีการนำเข้าดอกไม้แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนี้สินค้าผักผลไม้ที่มาจากจีนเพื่อส่งไปที่ตลาดไทยก็ยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการนำเข้ามาอีก ที่ผ่านมานั้นผักและผลไม้จะนำเข้ามาผ่านทางด่านเชียงของ ตอนนี้เป็นการลองเปลี่ยนเส้นทางมาทางรถไฟที่มีความสะดวกกว่า ถือเป็นการทดลองตลาดว่ามาเส้นทางนี้แล้วจะเป็นอย่างไร ยังมีความสดหรือไม่

นายด่านศุลกากรหนองคายเปิดเผยต่อไปอีกว่า เป็นธรรมดา มีสินค้าเข้ามาก็ต้องมีสินค้าที่ส่งออกไป อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการของไทยจะไปดูเรื่องการตลาดอย่างไร ในการที่จะไปหาตลาดที่ฝั่ง สปป.ลาว ว่าเขาต้องการอะไรจากไทยและเราต้องการอะไรจากเขา สินค้าที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ไทยหรือตลาดที่ สปป.ลาวและที่จีน สามารถดูได้จากตราสารว่าผลไม้ 10 ชนิดของแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง แต่ที่สำคัญต้องแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ ราคา และบริการ การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบเสรีไม่สามารถเอาอะไรไปบังคับได้อยู่แล้ว

ขณะนี้รถไฟจีน-ลาวยังเกิด Missing Link หรือจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อที่ สปป.ลาวอยู่ 2 จุด คือทั้งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งในส่วนขนการขนส่งสินค้านั้น ได้มีการแก้ไขปัญหาได้แล้ว ด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport คือไม่รอให้รางรถไฟเชื่อมถึงกัน เป็นการใช้รถบรรทุกสินค้าที่ไปส่งของใน สปป.ลาว ไปรอรับของจากรถไฟที่มาจากจีน กลับมาเข้าไทย เมื่อเข้ามาโดยผ่านขั้นตอนทางศุลกากรทางบกแล้ว ผู้ประกอบการจะลดต้นทุนโดยการนำไปบรรทุกต่อทางรถไฟก็สามารถทำได้ ถือเป็นการลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนของการขนส่งต่อไปจะเป็นแบบรางรถไฟเป็นหลักเหมือนประเทศจีน เนื่องจากรถไฟต้นทุนต่ำ ถึงเป้าหมายตรงเวลา และปลอดภัย เพราะฉะนั้นรางรถไฟก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ในประเทศได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่มีหลายคนบอกว่าสินค้าจากจีนเข้าไทยได้ง่ายกว่าสินค้าจากไทยจะส่งไปจีนนั้น นายด่านศุลกากรหนองคายกล่าวว่า ในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้า-ขาออกนั้น เป็นเรื่องสากล ปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติไม่ถูกระเบียบได้เลย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon