สบน.เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ พิเศษ “รุ่นส่งความสุข”วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3%

สบน.เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ พิเศษ “รุ่นส่งความสุข”วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3% เริ่ม 17 ม.ค.65 ผ่าน 4 ธนาคาร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ต้นปี 2565 นี้ สบน. จะมีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเงินที่ได้ ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการมาตรการต่างๆ เช่น การจัดหาวัคซีน เยียวยาผู้ประกันตน

โดยจะจำหน่ายวงเงิน 30,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนเท่านั้น ผ่านช่องทาง บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (เคาน์เตอร์ อินเตอร์เน็ต แบงกิ้ง) และ แอพพลิเคชันของธนาคาร (โมบาย แบงกิ้ง) ตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข เริ่มจำหน่ายวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 1.90% ต่อปี (ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี) ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท แบ่งการจำหน่ายเป็น 3 ช่วง โดยในสัปดาห์แรกจะเป็นการจำหน่ายแบบกำหนดอายุและจำกัดวงเงิน และในสัปดาห์ถัดไปจึงเปิดโอกาสให้ซื้อแบบไม่จำกัดวงเงิน ดังนี้

ช่วงที่ 1 (วันที่ 17-18 มกราคม 2565) เปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ช่วงที่ 2 (วันที่ 19-23 มกราคม 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และช่วงที่ 3 (วันที่ 24-31 มกราคม 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) แบบไม่จำกัดวงเงินจำหน่าย

“วงเงินการซื้อในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ในทุกช่วงการจำหน่ายตามเงื่อนไขอายุและวงเงินที่กำหนด และหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยหากมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.6% ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจประชาชนอยู่ เพราะเป็นพันธบัตรระยะสั้น 3 ปีด้วย”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 สบน.มีแผนที่จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปีงบประมาณ ได้จำหน่ายไปแล้ว 80,000 ล้านบาท ในช่วงต้นปีจึงนำมาแบ่งปันความสุขให้ประชาชนอีก 30,000 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้ จะเปิดจำหน่ายอีก 40,000 ล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon