‘เฉลิมชัย’ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย ปี’66 ผุด 2 โครงการจัดหาน้ำเพิ่ม

‘เฉลิมชัย’ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย ปี’66 ผุด 2 โครงการจัดหาน้ำเพิ่ม หวังลดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย โดยมี นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน  

สำหรับเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ทำให้มีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว น้ำเค็มรุกล้ำ และปัญหาน้ำเน่าเสีย กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดทะเล โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสระเกศ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าละไม มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองวัดทะเล ประตูระบายน้ำคลองแม่น้ำ ประตูระบายน้ำคลองหน้าพระลาน ประตูระบายน้ำคลองพังเพ ประตูระบายน้ำคลองลิปะใหญ่ ประตูระบายน้ำคลองสระเกศ ประตูระบายน้ำคลองละไม ประตูระบายน้ำคลองเหลง และประตูระบายน้ำคลองท่าเร็ต โดยในปี 2566 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลิปะใหญ่และประตูระบายน้ำคลองหน้าพระลาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตรและเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำว้ากลางเลสมุย หมู่ 1 ต.บ่อผุด โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเดอะ เนเจอร์ สมุย และวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืน เพื่อเป็นหลักฐานว่า ได้รับการจะทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เรียบร้อยแล้ว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon