สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ถกสรรพากร ชงรับฟังความเห็น ตั้งคณะทำงานร่วมก่อนประชุมใหญ่ 20 ม.ค.นี้

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ถกสรรพากร ชงรับฟังความเห็น ตั้งคณะทำงานร่วมก่อนประชุมใหญ่ 20 ม.ค.นี้ ตั้งเป้าแนวทางเก็บภาษีใหม่ชัดเจนภายใน ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยหลังจากการประชุมหารือกับกรมสรรพากรว่า สิ่งที่ได้เสนอถึงกรมสรรพากรไปเริ่มแรก คือ เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง โดยจะรวบรวมความเห็นก่อนการประชุมใหญ่ ในวันที่ 20 มกราคม ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เป้าหมายอยากให้มีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ ส่วนช่องทางการแสดงความเห็นจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งในเร็วๆ นี้

ต่อมาแผนใหญ่ที่ได้เสนอไปมีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1.ทำให้ชัด โดยกรมสรรพากรต้องไปเรียบเรียงกระบวนการให้ชัดเจน พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็น 2.ผ่อนปรน เมื่อได้ข้อมูลจากกรมสรรพากร และความคิดเห็น ก็จะมาดูว่าสามารถผ่อนปรนตรงไหนได้บ้าง ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขกฎระเบียบบางตัว โดยจะทำให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ 3.มองอนาคต โดยให้ทุกคนสบายใจได้ว่าคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

“การประชุมร่วมกับภาครัฐถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดี ภาครัฐรับฟังความเห็นของคนในอุตสาหกรรม ถือว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม หลายๆ อย่างจะเอาตามใจไม่ได้ แต่ต้องเอาตามที่ควรจะเป็น จะทำให้อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยไปในทางที่ควรได้” นายศุภกฤษฎ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon