พิพัฒน์ ยัน ‘ค่าเหยียบแผ่นดิน’ เก็บเฉพาะต่างชาติ ชี้ ศึกษามารอบด้านแล้ว

REUTERS

‘พิพัฒน์’ ยัน ‘ค่าเหยียบแผ่นดิน’ เก็บเฉพาะต่างชาติ ไม่เอี่ยวคนไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน เป็นการจัดเก็บเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่านั้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว ทั้งด้านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ การสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า อัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมสุด อยู่ที่จำนวน 300 บาทต่อคนต่อครั้ง ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าเงินจำนวน 300 บาทดังกล่าวนี้ จะนำเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประมาณ 50% ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 20% (ระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน) ส่วนเงินที่เหลือประมาณ 20-30% จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

“เร็วที่สุดคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บได้วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยหากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน-กันยายน 2565) จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน” นายพิพัฒน์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon