เปิด 10 อันดับ รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้สูงสุด สคร.เผยยอด 48,533 ล้านบาท

สคร. เผย 10 อันดับ รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สะสมสูงสุด ผลการจัดเก็บไตรมาสแรก ปี 65 สูงกกว่าประมาณการ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมทั้งสิ้นจำนวน 48,533 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,361 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบกับเนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายแห่งมีผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ดีขึ้น จึงนำส่งรายได้แผ่นดินระหว่างกาลปี 2564 สูงกว่าที่ประมาณการไว้ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารออมสิน

นางปานทิพย์ กล่าวว่า โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,519 ล้านบาท
2.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,745 ล้านบาท
3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6,419 ล้านบาท
4.ธนาคารออมสิน 5,313 ล้านบาท
5.การไฟฟ้านครหลวง 2,587 ล้านบาท
6.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท
7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท
8.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 700 ล้านบาท
9.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 309 ล้านบาท
10.การประปาส่วนภูมิภาค 124 ล้านบาท
11.อื่นๆ และกิจการฯ 98 ล้านบาท รวม 48,533 ล้านบาท

นางปานทิพย์ กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2565 จะเป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon