‘เลขาฯอีอีซี’ ลงเอ็มโอยู ‘อีอีซี โกลบอล คลาวด์’ ส่งเสริมงานพัฒนา ด้าน Data Center 

‘เลขาฯอีอีซี’ ลงเอ็มโอยู ‘อีอีซี โกลบอล คลาวด์’ ส่งเสริมงานพัฒนา ด้าน Data Center 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร่วมลงบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจ Data Center ของคนไทย มีวัตถุประสงค์หลัก ในการให้บริการ Hybrid Cloud โดยรองรับผู้มาใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Manufacturing, Healthcare, Education, e – Commerce การให้บริการของบริษัท เป็นการเพิ่มช่องทางในการแข่งขันและโอกาสในการสร้างมูลค่าต่อยอด รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า มีบริการหลายรูปแบบ เช่น Infrastructure as a Service ที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่นทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการแบบ Platform as a Service ที่ทางบริษัทมี ความพร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง Predictive Model สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการแนะนำและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. ที่ประสงค์จะเห็นการมี DATA CENTER ของคนไทย ลงทุนและดำเนินการโดยคนไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้นักลงทุนไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก แสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทย สกพอ. จึงได้ดำริให้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากงานบริการของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด

พล.ต.ท.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า DATA CENTER ของ บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีมาตรฐานสากลในระดับ TIER 3, ISO 9001: 2015 และ เSO 27001 การดำเนินการเน้น หลักสำคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า การให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มากกว่า และที่สำคัญ ที่สุดคือ การคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า กล่าวคือ High Security, More Space, Less Price บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon