คลัง ชง ศบศ. คืบหน้าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 21 ม.ค.นี้

คลัง ชง ศบศ. คืบหน้าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 21 ม.ค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เชิญกรมสรรพากร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เข้ามาหารือถึงการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการพำนักระยะยาว (Long – Term Resident Visa : LTR Visa) ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้มีการรายงานความคืบหน้า ของ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ในวันที่ 21 มกราคม 2565

“การหารือนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ที่ได้เห็นชอบไปแล้ว ในการออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ นักลงทุน และธุรกิจสตาร์ทอัพจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจในมาตรการและรายละเอียดตรงกันจึงได้มาคุยกัน ก่อนจะนำเสนอรายละเอียดในที่ประชุม ศบศ. 21 มกราคม นี้ ” นายอาคม กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรได้เตรียมยกร่างพระราชกฤษฎีกาการกําหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ถือวีซ่า ประเภทผู้พํานักอาศัยระยะยาว สามารถมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 17% ของเงินได้พึงประเมินได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon