ทช.เดินหน้าติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติบนสายทางในร้อยเอ็ด หนุนเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

ทช.ติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติบนสายทางในร้อยเอ็ด เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ ดำเนินการติดตั้งเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนสายทางในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 759 ต้น จำนวน 4 สายทาง ได้แก่

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-บ้านอาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ, อาจสามารถ จำนวน 184 ต้น

2. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3014 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215-บ้านสงแคน อำเภอสุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย จำนวน 182 ต้น

3. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.6038 บ้านสุวรรณภูมิ-บ้านตาหยวก อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 265 ต้น

4. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.3048 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215-บ้านตาเณร อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 128 ต้น

เนื่องจาก RGP เป็นเสาหลักนำทางที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบจึงมีความยืดหยุ่นสูง การติดตั้ง RGP บนสายทางจะช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในสายทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศโดยการนำมาเป็นวัสดุในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ช่วยสร้างเสถียรภาพทางราคาของยางพาราและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon