เปิดชื่อบิ๊กรับเหมาผ่านคุณสมบัติชิงดำสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 8.2 หมื่นล้าน

เปิดชื่อบิ๊กรับเหมาผ่านคุณสมบัติชิงดำสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 8.2 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า ตามที่ รฟม.ได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 6 สัญญา วงเงินกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่ามีเอกชน 5 รายเข้ายื่นซองข้อเสนอ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการยื่นข้อเสนอในลักษณะของกลุ่มกิจการร่วมค้า 2 กลุ่ม คือ 1.CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ 2. ITD – NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) ส่วนในนามบริษัทมีจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 2.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยขณะนี้ รฟม.ได้พิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติ พบว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของทั้ง 6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ จากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 2 ราย ได้แก่ 1.CKST-PL JOINT VENTURE และ 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 2 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1.CKST-PL JOINT VENTURE 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาที่ 3 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2.ITD-NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) และ 3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1.CKST-PL JOINT VENTURE 2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาที่ 5 งานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และสัญญาที่ 6 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน-ครุใน มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE และ 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายงานข่าวฯ ระบุอีกว่า ผลการพิจารณาซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติ พบว่ามีเอกชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 6 คือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ รฟม.จะเดินหน้าขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอ คาดว่าผลการพิจารณาซองที่ 2 ด้านเทคนิค จะแล้วเสร็จในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะนัดหมายผู้ผ่านการพิจารณาซองที่ 2 เพื่อเปิดข้อเสนอด้านราคา ซองที่ 3 พร้อมกัน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเร่งรัดการลงนามสัญญากับเอกชนภายในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon