27 ม.ค.-31 พ.ค. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสามแยกบางกะปิ บนถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณสามแยกบางกะปิ บนถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์ (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บริเวณสามแยกบางกะปิ บนถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้ง Temporary Support สำหรับการยกติดตั้งคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) ข้ามแยกบางกะปิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 27 มกราคม 2565 (เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทาง 12 เมตร บริเวณสามแยกบางกะปิ  ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง และฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

2.วันที่ 27 มกราคม 2565 (เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทาง 4 เมตร บริเวณสามแยกบางกะปิ ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

3.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์และถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณ สามแยกบางกะปิ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon