ด่วน! TGH ทำหนังสือแจ้ง ตลท. เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC จ่ายค่าสินไหมโควิดไปแล้วกว่า 9.9 พันล.

ด่วน! TGH ทำหนังสือแจ้ง ตลท. เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีได้จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 ให้อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัยแล้วกว่า 9.9 พันล.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบรหาร เครือไทยโฮลดิ้งส์ หรือ TGH ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรืองการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด19 ให้อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัยแล้วกว่า 9,900 ล้านบาท และทำให้อาคเนย์มีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และยังสามารถดำรงอัตราส่วนของเงินกองทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 170

ทั้งนี้มติดังกล่าวออกมาหลังจากที่เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันและเห็นพ้องให้ยกเลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัยโดยสมัครใจ และคืนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535

และที่ประชุมไม่เห็นด้วยที่จะให้โอนกิจการอาคเนย์ประกันภัยให้กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon