รฟท.เลื่อนเปิด ‘สถานีชุมทางบางซื่อ-บางบำหรุ’ ชี้ซ่อมสะพานพระราม 6 ไม่เสร็จตามกำหนด

รฟท.เลื่อนเปิดให้บริการ ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ-บางบำหรุ เหตุซ่อมสะพานพระราม 6 ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ตามที่ได้เกิดเหตุโครงสร้างกลางสะพานพระราม 6 เคลื่อนตัว เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ไม่สามารถผ่านได้ จำเป็นต้องประกาศปิดทาง ช่วงระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ–บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯประกาศแจ้งปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราวเพื่อให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม 6 เนื่องด้วยสะพานพระราม 6 นี้ เป็นสะพานที่ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนทำขบวนผ่านเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการตรวจสอบโครงสร้างสะพานในด้านวิศวกรรมทั้งหมด โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานของสะพานพระราม 6 ให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพานฯ การรถไฟฯขอแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถในเส้นทางสายใต้เพื่อให้สอดคล้องกับการซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง จากสถานีกรุงเทพ เป็นสถานีบางบำหรุและธนบุรี เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี
– ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ – หัวหิน ปรับเปลี่ยนเป็น ธนบุรี – หัวหิน
– ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุไหงโกลก
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ชุมทางหาดใหญ่
– ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ – หนองปลาดุก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – หนองปลาดุก (ให้บริการ 27 ม.ค.65)
– ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – ตรัง
– ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – นครศรีธรรมราช
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี

เที่ยวกลับ
– ขบวนรถชานเมืองที่ 356 หนองปลาดุก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หนองปลาดุก – บางบำหรุ
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ
– ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุไหงโกลก – บางบำหรุ
– ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หัวหิน – ธนบุรี
– ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช – บางบำหรุ
– ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ตรัง – บางบำหรุ
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่ – บางบำหรุ
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ การรถไฟฯจะดำเนินการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยทางรถยนต์ และสำหรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ในด้านการรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯ งดให้บริการที่สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ และบางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสายใต้ มีความประสงค์ที่จะไม่เดินทางสามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ทั้งนี้ อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งการรถไฟฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon