ธปท.ไฟเขียวแบงก์ร่วม AMC จัดตั้งเฉพาะกิจบริหารหนี้เสียจากโควิด

แฟ้มภาพ

ธปท.ไฟเขียวแบงก์ร่วม AMC จัดตั้งเฉพาะกิจบริหารหนี้เสียจากโควิด

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังเปราะบางและต้องใช้เวลา แม้ระบบธนาคารพาณิชย์จะยังแข็งแกร่ง ทั้งด้านเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินสำรองอยู่ในระดับสูง และมาตรการช่วยเหลือในปัจจุบัน ทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) จะไม่เร่งตัวขึ้นเร็ว

อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังเห็นความจำเป็นของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจทยอยเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป จึงมีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) สามารถร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint Venture) หรือ JVAMC ได้ ในระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ให้ระยะเวลา 3 ปี (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ในการยื่นขอจัดตั้งกิจการร่วมทุน และมีระยะเวลา 15 ปีในการดำเนินกิจการร่วมทุนนี้ โดยในการดำเนินการจะต้องให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ต่อให้กับลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาด้วย

ธปท.หวังว่ามาตรการข้างต้นจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทบริหารสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีทรัพยากรเพิ่มเติมในการดูแลลูกหนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยกลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จะดำเนินต่อเนื่องให้แก่ลูกหนี้ จะส่งผลให้ลูกหนี้ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและไม่ถูกเร่งรัดให้จำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังดำเนินต่อเนื่องไปได้

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท. เปิดเผยว่า ด้วยวิกฤตโรคโควิด-19 ที่หนักและยาวนานต่างกับวิกฤตแบบอื่น แม้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันตัวเลข NPL จะไม่ได้สูงขึ้นแต่ ธปท. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงสร้างมาตรการเสริมเพื่อให้อุ่นใจว่ามีมาตรการเชิงป้องกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง JVAMC จะเป็นการใช้ประสบการณ์จาก AMC มาช่วยธนาคารพาณิชย์ในการแก้ไขหนี้เพิ่มเติม

นางสาวสุวรรณีกล่าวว่า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีทรัพยากรไปช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปได้ เพราะจะสามารถโอนหนี้จากธนาคารพาณิชย์เข้าไปใน JVAMC ที่ตั้งใหม่ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ตัวเบาและไม่ต้องพะวงหลัง และเพิ่มความสามารถในการรับซื้อหนี้ของ AMC ให้มากขึ้น วิธีนี้จึงเป็นมาตรการสนับสนุนในอนาคต โดยกรอบระยะเวลา 15 ปี สามารถยืดหยุ่นได้หากมีวิกฤตเกิดขึ้นอีก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon