บีโอไอเปิดส่งเสริม 2 กิจการใหม่ ดันไทยไบโอฮับ นำสมุนไพร 1 หมื่นชนิดใช้ประโยชน์

บีโอไอเปิดส่งเสริม 2 กิจการใหม่ ดันไทยไบโอฮับ นำสมุนไพร 1 หมื่นชนิดใช้ประโยชน์

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร และเปิดประเภทกิจการใหม่ 2 กิจการ คือ กิจการศูนย์การค้าผลิตผลทางการเกษตรระบบดิจิทัล และกิจการนิคมหรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และทบทวนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู ไบโอ ฮับ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการแข่งขันสูงมากในตลาดโลก

“ได้ปรับปรุงประเภทกิจการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครอบคลุมถึงยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ อาทิ สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง หากเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีการสกัดขั้นสูง จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยปัจจุบันไทยนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพียง 1,800 ชนิด จากที่มีอยู่กว่า 1 หมื่นชนิด”น.ส.ดวงใจกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon