ไทยว่างงาน 6.3 แสนคน ลดจากไตรมาสก่อน หลังรัฐเปิดปท. ชี้ 15-24 ปี ว่างงานระยะยาวสูงสุด

สถิติเผยผู้ว่างงานลดลดเหลือ 6.3 แสนคน พร้อมจับตาปัญหาว่างงานระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 พ.ศ. 2564 และตัวชี้วัดด้านแรงงานที่สำคัญ ว่าสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564 ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ภายหลังจากมาตรการด้านโควิดของรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย แรงงานมีงานทำมากขึ้น และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับเข้ามาสู่ภาคการบริการและการค้า และภาคการผลิต อัตราการมีงานทำอยู่ที่ 66.3% โดยส่วนใหญ่ทำงานในภาคการบริการและการค้า 45.1% รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม 33.2% และภาคการผลิต 21.6%

สำหรับสถานการณ์การว่างงานมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น ผลสำรวจพบว่า ผู้ว่างงานลดลงจาก 8.7 แสนคนในไตรมาส 3 เหลือ 6.3 แสนคนในไตรมาส 4 เป็นผลต่อเนื่องมาจากมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญๆ ส่วนปัญหาการว่างงานระยะยาว หรือ การว่างงานที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ยังคงต้องจับตามอง โดยในไตรมาส 4 อัตราการว่างงานระยะยาวในสัดส่วนที่สูง 0.4% ในขณะที่ไตรมาส 3 อยู่ที่ 0.2% นอกจากนี้ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่การว่างงานระยะยาวเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี

นางปิยนุช กล่าวว่า ด้านผู้เสมือนว่างงาน สำหรับกลุ่มผู้ที่มีงานทำภาคเกษตรกรรม 0-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกลุ่มผู้ที่มีงานทำนอกภาคการเกษตรกรรม 0-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากผลสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2564 มีจำนวน 2.6 ล้านคน เพิ่มจากไตรมาส 3 ปี 2564 2.6 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ว่างงานในอนาคตได้

นางปิยนุช วุฒิสอน
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image