17 ก.พ. นี้ ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนสำเร็จ เริ่มใช้จ่ายได้แล้ว

แฟ้มภาพ

17 ก.พ. นี้ ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนสำเร็จ เริ่มใช้จ่ายได้แล้ว

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) ล่าสุด กระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จ จากผู้ลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963.7 ล้านบาท

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11,024.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,224.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,306.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,221.2 ล้านบาท ร้านบริการ 489.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.31 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จแล้ว 9.2 แสนราย

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 17,459 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon