‘กสท.’แจงหลักปฏิบัติการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ในช่วง30วัน-หลัง3ทุ่มคืนนี้ตัดเข้ารายการปกติได้

เวลา 16.30 น. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.) มีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีมติแนวปฎิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ว่าการเผยแพร่รายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น

อย่างไรก็ตาม กสท.ได้มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เห็นควรแจ้งเวียนความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.การนำเสนอรายการ และการโฆษณาของสถานีจะต้องไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย

2.ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และบุคคลผู้ร่วมรายการแต่ละสถานี จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ใช้โทนสีขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว โดยการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยา และการแสดงออกต้องมีความสำรวมและเหมาะสม

Advertisement

3.การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสวรรคต หรืออันสืบเนื่องจากการสวรรคต จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น โดยจะต้องไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์แต่อย่างใด

4.ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานี ให้ปรับระดับของสีให้มีความเหมาะสมต่อการร่วมถวายความอาลัย

5.กรณีการนำเอารายการจากต่างประเทศมาเผยแพร่ออกอากาศ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 1-4

6.ให้ผู้รับใบอนุญาตเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

7.ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบรายการทุกรายการที่แพร่ภาพและกระจายเสียงออกอากาศให้เป็นไปตามข้อ 1-6 ตลอดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

พ.อ.นที กล่าวว่า นอกจากนี้เบื้องต้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ได้แจ้งมายัง กสทช. แล้วว่า การถ่ายทอดสดพระราชพิธีน่าจะเสร็จสิ้นราวในเวลา 21.00 น. ขอให้ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่รายการสด รอจนกว่าจะขึ้นสไลด์ภาพธงชาติไทยของ ทรท. ก่อนจึงจะสามารถอนุญาตให้ตัดเข้ารายการของแต่ละสถานีได้ ทั้งการออกอากาศรายการต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ กสท. กำหนดดังกล่าว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image