ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อเงินด่วน วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ป้องกันหนี้นอกระบบให้เกษตรกร

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อเงินด่วน วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย บรรเทาความเดือดร้อน-ป้องกันหนี้นอกระบบ ให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทำให้รายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.จึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน เอ-แคช โกลด์ (A-Cash Gold) เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเงินฉุกเฉินในครัวเรือน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นายพงษ์พันธ์กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ เอ-แคช โกลด์ ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) กำหนดการชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกิน 95% ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน เอ-แคช โกลด์ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ คอลเซ็นเตอร์ 0-2555-0555

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image