กทพ.พร้อมเปิดช่องเก็บค่าผ่านทางด่านจตุโชติ ตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กทพ.พร้อมเปิดช่องเก็บค่าผ่านทางด่านจตุโชติ ตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (เอ็มโฟลว์) แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

​ตามที่ กทพ.ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น โดยร่วมกับกรมทางหลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) บนทางพิเศษในระยะที่ 1

ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 และด่านจตุโชติ โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 ด่าน คือ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 ล่าสุด กทพ.ได้ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติจนแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้

Advertisement

– ด่านจตุโชติ ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1-2-3 และใช้บัตร Easy Pass ที่ ช่อง 4-5-6
– ด่านสุขาภิบาล 5-1 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1-2 และใช้บัตร Easy Pass ที่ ช่อง 3-4-5-6
– ด่านสุขาภิบาล 5-2 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1 และใช้บัตร Easy Pass ที่ ช่อง 2-3

ทั้งนี้ กทพ.มีกำหนดเปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น ระยะที่ 1 บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่านดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image