ศุลกากร ขยายเวลา ยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์รักษาโควิด-แมสก์ ถึง 30 ก.ย.

ศุลกากร ขยายเวลายกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์รักษาโควิด และหน้ากากอนามัย ถึง 30 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกาการขยายระยะเวลา ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมาตรการข้างต้น ได้มีการเริ่มการให้สิทธิมาตั้งแต่ มีนาคม 2563 และมีการขยายระยะเวลาการให้สิทธิเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่การให้สิทธิจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้

ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่

1.การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใด ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
2.การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับสินค้าหน้ากากอนามัย
3.การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตหน้ากากอนามัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image