คนร.เคาะ ‘เอ็นที’ หนุนนโยบายรัฐ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง

คนร.กำหนดให้ ‘เอ็นที’ หนุนนโยบายรัฐ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ.เอ็นที) เกี่ยวกับข้อพิจารณากำหนดขอบเขต หรือบทบาทการเป็นเครื่องมือรัฐของ บมจ.เอ็นที ให้มีความชัดเจนในการเป็นผู้สนับสนุนนโยบายรัฐ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ที่ประชุม คนร.มีมติมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลฯมอบหมาย บมจ.เอ็นที มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการของรัฐเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ตามมติ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลฯเสนอ โดยให้กระทรวงดิจิทัลฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (กสทช.) ในประเด็นการกำหนดให้ บมจ.เอ็นที เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการทำภารกิจ ให้ได้แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลฯกำกับให้ บมจ.เอ็นที ปรับปรุงแผนธุรกิจให้เป็นไปตามคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาฯ และเสนอ คนร.ภายในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image