‘ศักดิ์สยาม’ วางศิลาฤกษ์ สร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ คาดเริ่มสร้างปี 2566 ได้ใช้ปี’69

‘ศักดิ์สยาม’ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมพิธีฯ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงาน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 เพื่อลงแพขนานยนต์ที่ท่าเรือบ้านหัวหินไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก ท่าเรือดังกล่าวเชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้นจะมีสะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึงตัวเมือง ย่านชุมชนการค้า และตรงต่อไปยังหาดต่างๆ ซึ่งการใช้แพขนานยนต์บรรทุกรถได้น้อย มีจำนวนและเวลาการให้บริการจำกัด ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในการนี้ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชน กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา บรรเทาปัญหาจราจรที่ล่าช้าบริเวณทางเชื่อมเกาะระหว่าง ต.เกาะกลาง และ ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่ง และแก้ไขปัญหาจราจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“โดยเป็นการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ มีแนวเส้นทางโครงการ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 (กม.ที่ 26+620) ต.เกาะกลาง ไปบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ต.เกาะลันตาน้อย ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 2,200 เมตร ส่วนของสะพานเป็นการก่อสร้างในรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) มีความยาวของสะพาน 1,920 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,854 ล้านบาท ผ่านการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 เปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2569” นายศักดิ์สยามกล่าว

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและภาคการขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ซึ่งเกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันการเดินทางไปยังเกาะลันตาต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้าและค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับมีข้อจำกัดด้านปริมาณการบรรทุกและช่วงเวลาการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อโครงการแล้วเสร็จนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนแล้วยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon