พนักงาน ขสมก.ติดเชื้ออีก 49 ราย คนขับรถเมล์-กระเป๋า ยอดป่วยยังพุ่งสูง เช็กเลยสายไหนบ้าง!

พนักงาน ขสมก.ติดเชื้ออีก 49 ราย คนขับรถเมล์-กระเป๋า ยอดป่วยยังพุ่งสูง  เช็กเลยสายไหนบ้าง! พร้อมกันนี้ยังมีนายท่า พนักงานการเงิน ธุรกิจ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงติดหลายราย

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน  49  คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 60 เพศหญิง อายุ 24 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

2.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 42 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 519 เพศชาย อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

4.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 526 เพศหญิง อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

5.นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 52 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

6.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

7.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 510 เพศหญิง อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

8.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 510 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

9.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 519 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

10.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 8 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

11.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 38 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

12.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 138 เพศหญิง อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

13.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 21 เพศชาย อายุ 52 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

14.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 21 เพศชาย อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

15.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 111 เพศชาย อายุ 43 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์กักตัวเฉพาะพนักงาน ขสมก.

16. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

17.พนักงานเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิง เพศชาย อายุ 53 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

18.พนักงานเติมน้ำมันหรือเชื้อเพลิง เพศชาย อายุ 51 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

19.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 111 เพศหญิง อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่    22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์กีฬาบางขุน​เทียน​ การเคหะชุมชนธนบุรี 3

20.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่        22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

21.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 1 เพศชาย อายุ 29 ปี เขตการเดินรถที่ 5 มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน(Home Isolation)

22.พนักงานขับรถประจำสำนักงาน เพศชาย อายุ 42 ปี สำนักบริการและจัดซื้อ สำนักงานใหญ่
โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

23.พนักงานธุรการ (1348) ระดับ 2 เพศชาย อายุ 60 ปี สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

24. พนักงานธุรการ (1348) ระดับ 2 เพศชาย อายุ 54 ปี สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่
โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

25.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 76 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

26. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 76 เพศหญิง อายุ 30 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่จ่ายงานและนายท่าอู่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

27. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 145 เพศหญิง อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

28.พนักงานขับรถโดยสาร สาย A4 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

29.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 2 เพศชาย อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

30.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 21 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

31.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 519 เพศชาย อายุ 58 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

32.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 206 เพศหญิง อายุ 19 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

33.พนักงานขับรถโดยสาร เพศชาย อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

34.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 60 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

35.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 62 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

36.นายท่าปล่อยรถ เพศหญิง อายุ 58 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

37.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 189 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

38.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 509 เพศหญิง อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

39.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 101 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

40.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 509 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

41.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 37 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

42.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 79 เพศหญิง อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

43.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84ก เพศชาย อายุ 32 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

44.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 7ก เพศชาย อายุ 35 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

45.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 33 ปี เขตการเดินรถที่ 6 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

46.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 156 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

47.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 49 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

48.หัวหน้างานกำกับควบคุมการเดินรถ เพศหญิง อายุ 55 ปี สำนักบริหารการเดินรถ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

49.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ เพศชาย อายุ 57 ปี ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้องค์การ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ
หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image