รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรหลายจุด ทั้งถนนแจ้งวัฒนะ รัตนาธิเบศร์ กระทบจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรหลายจุด ทั้งถนนแจ้งวัฒนะ รัตนาธิเบศร์ กระทบจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน พร้อมติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง 

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43/1 และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนสะพานข้ามคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น.เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง สำหรับก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43/1 และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนสะพานข้ามคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ในวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนสะพานข้ามคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 120-150 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง
ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. บนสะพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43/1

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบฝั่งตรงข้าม 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ผู้ใช้ทางเข้า-ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 และ ผู้พักอาศัยคอนโด The Base แจ้งวัฒนะ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทางเข้า-ออก บริเวณซอยต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก 1 ช่องทางขวา บนถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้างามวงศ์วาน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึง บริเวณสี่แยกแครายและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 3 ช่องทางขวา (ชิดขอบสะพาน) ฝั่งขาเข้า บนสะพานข้ามแยกแคราย วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.(เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น)เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลัก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้างามวงศ์วาน ตั้งแต่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึง บริเวณสี่แยกแคราย และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 3 ช่องทางขวา (ชิดขอบสะพาน) ฝั่งขาเข้า บนสะพานข้ามแยกแคราย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางที่ต้องการมุ่งหน้าแยกแครายสามารถใช้ทางคู่ขนานฝั่งเอสพานาดได้ และผู้ใช้ทางที่ต้องการใช้สะพานข้ามแยกแคราย ให้ใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ทดแทน

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแคราย  บริเวณหน้าศูนย์การค้า เอสพลานาด แคราย ถึงบริเวณสี่แยกแคราย วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.(เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น)
เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางคู่ขนาน 1 ช่องทาง บนถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแคราย ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย ถึงบริเวณสี่แยกแคราย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ช่องทางคู่ขนานที่ต้องการเข้าช่องทางหลัก ให้เบี่ยงเข้าบริเวณถัดจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และผู้ที่พักอาศัยตั้งแต่ซอยรัตนาธิเบศร์ 2 ให้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย ทดแทน

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon