อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อัพเอฟทีเอ เพิ่มร่วมมือการค้า-คุ้มครองผู้บริโภค

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อัพเอฟทีเอ เพิ่มร่วมมือการค้า-คุ้มครองผู้บริโภค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากลตามพัฒนาการทางการค้าที่เปลี่ยนไป

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมอัพเกรดความตกลง AANZFTA ครั้งนี้ มีความคืบหน้าด้วยดี โดยได้ตกลงที่จะปรับปรุงความตกลง AANZFTA 15 ประเด็นสำคัญ อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา มาตรฐานทางเทคนิค บริการการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยได้ข้อสรุปในส่วนของการปรับปรุงข้อบทด้านการแข่งขันทางการค้าแล้ว ซึ่งใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นพื้นฐาน โดยขยายข้อบทให้ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสมาชิกตั้งเป้าจะหาข้อสรุปให้ได้ในเดือนกันยายนนี้

ที่ประชุมได้หารือเรื่องปรับปรุงข้อบทด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ข้อบทด้านพิธีการศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า และข้อบทด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ความตกลง AANZFTA ได้ช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AANZFTA ของผู้ประกอบการไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2564 ไทยมีการใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกสินค้าไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใต้ AANZFTA มูลค่า 2,500.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 34.91% จากปี 2563 และไทยมีการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใต้ AANZFTA มูลค่า 449.03 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 41.68%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon