เริ่มแล้ว! มติชน สัมมนา ‘ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022’ ชัยวุฒิ ปาฐกถา รัฐ-เอกชนแลกเปลี่ยนความเห็น

cyber

เริ่มแล้ว! มติชน สัมมนา ‘ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022’ ชัยวุฒิ ปาฐกถา รัฐ-เอกชนแลกเปลี่ยนความเห็น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เวลา 09.25 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาเรื่อง “ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง ผ่านเฟซบุ๊กในเครือมติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ และยูทูบมติชนทีวี โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” หลังจากนั้น พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือเลขาฯ กมช. กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพร้อมประเทศไทยกับความปลอดภัยไซเบอร์”

ความปลอดภัยไซเบอร์

ต่อด้วยวงเสวนาเรื่อง “เปิดมุมมองความปลอดภัยไซเบอร์ 2022” ดำเนินรายการโดย น.อ.อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือรองเลขาฯ กมช. ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขในกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้แทนจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นายชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร และนางฐิติมา คงเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองระบบควบคุมและจัดการทรัพย์สินระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ความปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากประเทศไทยประสบกับการกระทำความผิดทางออนไลน์  โดยทราบว่า ภัยทางไซเบอร์นั้นมีหลายระดับ ซึ่งในระดับชาติมีหน่วยงานชื่อ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. เป็นผู้ดูแล ตั้งแต่ปี 2562 เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ และการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าวจะประสบความสำเร็จด้วยดีได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสังคม หนังสือพิมพ์มติชนจึงจัดสัมมนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทางไซเบอร์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้สะท้อนสถานการณ์ทางไซเบอร์ และความพร้อมของประเทศไทยในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสงบสุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon