คมสันต์ ลี ผุดโครงการ ‘คมส่งฝัน ปีที่ 1’ แจกทุนการศึกษา กว่า 2.2  ลบ.มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ

คมสันต์ ลี ผุดโครงการ ‘คมส่งฝัน ปีที่ 1’ แจกทุนการศึกษา กว่า 2.2  ลบ.มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา คือ เป้าหมายหลักของโครงการคมส่งฝัน ที่ก่อตั้งโดย นายคมสันต์ ลี ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด “การศึกษา คือ จุดเริ่มต้นของโอกาสที่ดีในชีวิต”  โดยปณิธานของผู้ก่อตั้งโครงการฯ ต้องการเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีการศึกษาไว้เป็นต้นทุนของชีวิต และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

“ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ  ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพัฒนาทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจในเชิงนวัตกรรมและความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ โครงการคมส่งฝันจึงได้เกิดขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่ผมตั้งใจจะมอบทุนการศึกษาทุนละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ให้แก่เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีความตั้งใจ มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และอยากศึกษาต่อในอาชีพที่มีความจำเป็นแก่ประเทศ โดยเยาวชนทั้ง 22 คนที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาในโครงการ จะได้รับการสนับสนุน และพัฒนาจุดแข็งต่างๆ นอกเหนือไปจากด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายคมสันต์ กล่าว

ทุนการศึกษา “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา หรือปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนมีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   โดยเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ปีละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ต่อปี จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี  โดยทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ขอทุนจะต้องนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ศึกษามาโดยตรงเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image