พนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิดพุ่ง 53 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนขับรถเมล์-เก็บค่าโดยสาร พร้อมเปิดสายรถเมล์

พนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิดพุ่ง 53 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนขับรถเมล์-เก็บค่าโดยสาร พร้อมเปิดสายรถเมล์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 12 เมษายน 2565
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 53 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย A2 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามไนท์บาร์ซ่ารัชดา

2.นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 58 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 93 เพศชาย อายุ 47 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

4.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 60 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

5. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 43 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

6.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 2 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

7.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 22 เพศชาย อายุ 26 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

8.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 36 เพศชาย อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

9.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 136 เพศชาย อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

10.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 4 เพศชาย อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

11.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 77 เพศชาย อายุ 37 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

12.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 77 เพศชาย อายุ 38 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

13.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 52 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

14.หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน เพศหญิง อายุ 60 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่า เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

15.พนักงานธุรการ ระดับ 3 เพศหญิง อายุ 41 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

16. พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 32 ปี เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

17.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

18.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 76 เพศหญิง อายุ 25 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

19.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 15 เพศหญิง อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

20.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 111 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

21.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84 เพศหญิง อายุ 25 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

22.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 509 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

23.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 79 เพศชาย อายุ 60 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่นายท่าอู่โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

24. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 515 เพศชาย อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

25.พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 515 เพศชาย อายุ 27 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

26. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 134 เพศหญิง อายุ 40 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

27. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 516 เพศหญิง อายุ 30 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่  4 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

28.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 516 เพศชาย อายุ 38 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

29.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 50 ปี เขตการเดินรถที่ 7 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

30.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 45 ปี เขตการเดินรถที่ 7 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

31.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 18 เพศหญิง อายุ 49 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

32.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 50 เพศหญิง อายุ 22 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์กักตัวเฉพาะพนักงาน ขสมก.

33.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 18 เพศหญิง อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

34.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 50 เพศหญิง อายุ 38 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

35.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 18 เพศหญิง อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

36.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 50 เพศชาย อายุ 40 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

37.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 134 เพศชาย อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

38.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 134 เพศหญิง อายุ 34 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

39.พนักงานธุรการ ระดับ 3 เพศหญิง อายุ 55 ปี เขตการเดินรถที่ 7 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

40.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศชาย อายุ 45 ปี เขตการเดินรถที่ 7 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

41.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 97 เพศชาย อายุ 32 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

42.พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 33 ปี เขตการเดินรถที่ 7 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมกานต์มณี สะพานควาย

43.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 53 เพศหญิง อายุ 47 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

44.หัวหน้างานการเงิน เพศหญิง อายุ 52 ปี เขตการเดินรถที่ 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

45.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 3 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

46.พนักงานธุรการ ระดับ 2 (จ่ายงาน) เพศหญิง อายุ 23 ปี เขตการเดินรถที่ 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

47.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 51 ปี เขตการเดินรถที่ 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

48.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 67 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

49.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 67 เพศหญิง อายุ 44 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

50.พนักงานธุรการ ระดับ 2 (จ่ายงาน) เพศหญิง อายุ 53 ปี เขตการเดินรถที่ 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

51.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 73 เพศหญิง อายุ 39 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

52.เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 เพศหญิง อายุ 30 ปี สำนักบริการและจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

53.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 5 เพศหญิง อายุ 53 ปี สำนักพัฒนาบุคลากร เขตการเดินรถที่ 5 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันที ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon