พนักงาน ขสมก.ป่วยโควิดอีก 39 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกระเป๋ารถเมล์-คนขับ พร้อมเปิดสายรถเมล์ติดเชื้อ!

พนักงาน ขสมก.ป่วยโควิดอีก 39 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกระเป๋ารถเมล์-คนขับ พร้อมเปิดสายรถเมล์ติดเชื้อ!

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 21 เมษายน 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 39 คน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 80ก เพศชาย อายุ 38 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา

2. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84ก เพศหญิง อายุ 27 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

Advertisement

3. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 60 เพศหญิง อายุ 52 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถ เพศชาย อายุ 57 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

5. พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 49 ปี สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

Advertisement

6. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 23 เพศชาย อายุ 30 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

7. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 15 เพศหญิง อายุ 36 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

8. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

9. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 68 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

10. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศหญิง อายุ 46 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่นายท่าอู่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

11. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

12. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 68 เพศชาย อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

13. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 140 เพศหญิง อายุ 25 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

14. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 141 เพศหญิง อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

15. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 76 เพศหญิง อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

16. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 111 เพศหญิง อายุ 29 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมอัญชาลีน่าแกรนด์

17. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 111 เพศชาย อายุ 35 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมอัญชาลีน่าแกรนด์

18. พนักงานธุรการ ระดับ 4 เพศชาย อายุ 57 ปี สำนักบริการและจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

19. นายตรวจ เพศชาย อายุ 41 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

20. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 522 เพศชาย อายุ 27 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

21. พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศชาย อายุ 31 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

22. พนักงานขับรถโดยสาร สาย A4 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

23. พนักงานธุรการ ระดับ 3 เพศหญิง อายุ 49 ปี เขตการเดินรถที่ 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

24. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 191 เพศหญิง อายุ 49 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

25. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 36ก เพศหญิง อายุ 40 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

26. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 156 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

27. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 117 เพศหญิง อายุ 29 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

28. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 49 เพศหญิง อายุ 44 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

29. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 517 เพศชาย อายุ 35 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

30. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 16 เพศชาย อายุ 44 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

31. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 16 เพศหญิง อายุ 60 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

32. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 22 เพศหญิง อายุ 26 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

33. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 205 เพศหญิง อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

34. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 4 เพศชาย อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

35. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 132 เพศหญิง อายุ 22 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

36. นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 54 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

37. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 23 เพศชาย อายุ 49 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

38. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 138 เพศหญิง อายุ 47 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

39. หัวหน้างานตรวจการ เพศชาย อายุ 53 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้องค์การ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ
หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image