เสร็จแล้ว ถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ-อ.โคกสูง หนุนโลจิสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เสร็จแล้ว ถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ-อ.โคกสูง หนุนโลจิสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.อรัญประเทศ-อ.โคกสูง ระหว่าง กม.2+700-กม.22+664 ระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ – นางรอง หรือ ถนนธนวิถี เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคอีสานตอนใต้ มีจุดเริ่มต้นบริเวณตัวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอำเภอโคกสูง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นโครงการสำคัญตามมติ กรอ.ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง เดิมทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มจำนนมากขึ้น จึงได้ทำการขยาย ช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างระหว่าง กม.2+700 – กม.22+664 ระยะทาง 19.96 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บนทางหลวง ก่อสร้างศาลาทางหลวงและสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณ 900,525,944 บาท

เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของชาวสระแก้ว อรัญประเทศ และโคกสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางทำให้โครงข่ายทางหลวงของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon