รมว.เกษตรฯ เปิด ‘Fisherman Shop’ กระจายผลผลิตทั่วปท. ติดตรา ‘ประมงธงเขียว’

รมว.เกษตรฯ เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตรงถึงผู้บริโภค พร้อมกัน 77 สาขาทั่วประเทศ การันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเปิดออนไลน์พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ หนุนตั้งจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” โดยโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดหาพื้นที่สำหรับให้ชาวประมงและเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้งเพิ่มทักษะทางด้านการจำหน่าย การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย โดยให้เครื่องหมายในการรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกิดความจดจำและมั่นใจใน

ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าสัตว์น้ำสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมในการประกอบกิจการของชาวประมงและเกษตรกรครบวงจรสามารถผลิตได้ ขายได้ อย่างยั่งยืน และหวังว่าร้าน Fisherman Shop ในทุกสาขาของทุกจังหวัดจะเป็นที่พึ่งทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยกรมประมงเป็นผู้รับรองด้วยสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

Advertisement

ด้าน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมประมงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วนได้จัดทำโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค หรือ Fisherman market เพื่อช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งปรากฎว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้ต่อยอดการดำเนินการในระยะยาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยจัดตั้งร้าน “Fisherman shop ” ขึ้นทุกจังหวัด ทั่วประเทศ สำหรับเป็นร้านค้าเพื่อช่วยกระจายผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงและเกษตรกรและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย

โดยผลการดำเนินตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 20 พฤษภาคม 2565 ได้จำหน่ายสินค้าของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรรวมกันทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 10,904,313. บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)

สำหรับ “Fisherman shop @ Bang Khen” ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพงดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร ปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลา กรอบเค็มปลาเสริมแคลเซียม สาหร่ายไกแผ่นทรงเครื่อง หมึกแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวายแดดเดียว เชียงปลา น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ปลาสวรรค์พร้อมปรุง และอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30 – 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

กิจกรรมครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่งแสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายภายใน “Fisherman shop” ว่าทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ได้แก่
1. สด วัตถุดิบที่สดใหม่
2. สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
3. ได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง การผลิต และผลิตภัณฑ์
4. ปลอดภัย ได้รับการตรวจคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาจากการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าภายในร้าน Fisherman Shop @Bang Khen พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวประมงที่มาร่วมออกบูทนิทรรศการสินค้าประมงพื้นบ้านภายในงานอีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ร้าน Fisherman Shop @สาขาประจำจังหวัด อีก 76 แห่ง
ทั่วประเทศ มีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้การตลาดนำการผลิต ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยกรมประมงจะทำการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่เป็นไปตามมาตรฐาน “ประมงธงเขียว” เพื่อนำเข้าสู่ระบบและวางจำหน่ายในร้าน Fisherman Shop ให้มีความหลากหลายมากที่สุด สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพ จึงขอฝากให้ผู้บริโภคทั่วประเทศได้ให้การอุดหนุนสินค้าประมงที่ร้าน Fisherman Shop @ จังหวัดของท่านด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image