‘ไรเดอร์’​ บุก ‘คมนาคม’​ ยื่นหนังสือขอเยียวยา หลังราคาน้ำมันพุ่ง ทำกระทบหนัก

‘ไรเดอร์’​ บุก ‘คมนาคม’​ ยื่นหนังสือขอเยียวยา หลังราคาน้ำมันพุ่ง ทำกระทบหนัก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วย นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือและรับหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยา จากนายพรเทพ ชัชวาลอมรกุล คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาชีพไรเดอร์ และผู้แทนกลุ่มไรเดอร์

“เราจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือกับคณะกรรมาธิการการคมนาคมในการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ขบ.พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มไรเดอร์ ซึ่ง ขบ.ได้รับไปพิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายและให้ความช่วยเหลือในขอบเขตอำนาจที่มีต่อไป” นายวิรัชกล่าว และว่า

ทั้งนี้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาชีพไรเดอร์ ได้ขอพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้ 1.ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับประสานไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ 2.ขอให้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทแอพพลิเคชั่น ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่ต่ำเกินไป ขบ.ชี้แจงว่าขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือแรงงานนอกระบบได้อย่างยั่งยืน

นายวิรัชกล่าวอีกว่า 3.ขอให้ ขบ.เปิดรับลงทะเบียนไรเดอร์เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิต่างๆ จากภาครัฐ เช่นเดียวกับอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ โดย ขบ.ได้รับข้อเสนอไปพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป 4.ขอให้จัดตั้งกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส และ 5.ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ต่างๆ ในทางที่ไม่สุจริต สร้างความเดือดร้อนให้กับไรเดอร์ที่ประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์

Advertisement

นอกจากนี้ ขบ.จะหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของแอพพลิเคชั่นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. … ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ จะอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทำให้สามารถกำกับ ดูแล การให้บริการแอพพลิเคชั่นได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image