ค้าภายในเร่งระบายมังคุด ช่วยเกษตรกร ลดผลผลิต ดันราคา

แฟ้มภาพ

ค้าภายในเร่งระบายมังคุด ช่วยเกษตรกร ลดผลผลิต ดันราคา

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน กรมได้ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดผลไม้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในแหล่งผลิต ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะมีผลผลิตมังคุดรวมประมาณ 373,378 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 38 เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวนและคุณภาพไม่ดี ทำให้มังคุดได้พักต้น ต้นมังคุดมีความสมบูรณ์จึงให้ผลผลิตในปีนี้มากขึ้น ปัจจุบันเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงผลไม้ภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ ออกกระจุกตัวมากพร้อมกันประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิต

เนื่องจากผลผลิตผลไม้สำคัญทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว ออกสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายใหญ่มีความต้องการนำเข้า ทุเรียน เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ผู้ส่งออกไทยจึงต้องเร่งส่งออกทุเรียนเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทันตลาด เนื่องจากทุเรียนมีมูลค่าในตลาดส่งออกสูงกว่าผลไม้อื่น ประกอบกับข้อจำกัดด้านแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงผลผลิตมังคุดด้อยคุณภาพ (เนื้อแก้ว ยางไฟล และแตกตกดิน) จากฝนหลงฤดู จึงชะลอรับซื้อผลไม้อื่นลง ทำให้มีมังคุดพร้อมจำหน่ายตกค้างในแหล่งผลิตบางส่วน ส่งผลให้ราคามังคุดในพื้นที่อ่อนตัวลง

โดยราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 26 พ.ค.65 มังคุดผิวมันรวม (เกรดส่งออก) เฉลี่ย กก.ละ 35-53 บาท มังคุดคละ (กาก) กก.ละ 10-35 บาท

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นที่มีมังคุดพร้อมจำหน่ายในพื้นที่แหล่งผลิต กรมได้ประสานให้ผู้รวบรวมตั้งจุดรวบรวมมังคุดจากชาวสวนผลไม้ เพื่อกระจายให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์แมนจังหวัด ช่วยกระจายให้ไปยังแหล่งบริโภคปลายทางทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการในช่วงระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565 กรมจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซื้อมังคุดที่สำนักงานพาณิชย์นำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่าย นอกจากท่านจะได้บริโภคมังคุดคุณภาพดี ในราคายุติธรรมและน้ำหนักครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ผลจากการรวบรวม/กระจายมังคุดดังกล่าว ช่วยให้ราคามังคุดในพื้นที่ขยับตัวสูงขึ้น โดยมังคุดผิวมันรวม (เกรดส่งออก) ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ย กก.ละ 10-30 บาท เป็นเฉลี่ย กก.ละ 40-50 บาท และ มังคุดคละ (กาก) เฉลี่ย กก.ละ 25-30 บาท โดยในปัจจุบันผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ผลไม้ภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดทดแทนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมาณการว่าผลผลิตมังคุดภาคใต้มีแนวโน้มจะลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 60

Advertisement

สำหรับมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมไว้รองรับผลผลิตผลไม้ตลอดฤดูการผลิตปี 2565 รวม 18 มาตรการ ครอบคลุมทั้งการตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ การเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อผลไม้เพื่อกระจายในตลาดในประเทศและส่งออก รวมทั้งมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตลาดปลายทาง กรมและภาคีเครือข่ายก็เร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ กรมจะได้ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้ทุกชนิดอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ป้องปรามมิให้เกิดพฤติกรรมการโกงตาชั่งน้ำหนักในขั้นตอนการรับซื้อ และพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบทางการค้า โดยเฉพาะการฮั้วราคา หากตรวจพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่าน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image