ก.พลังงาน งัด กม.กองทุนน้ำมันฯ บี้โรงกลั่น เล็งเก็บภาษีลาภลอยเอกชน

ก.พลังงาน งัด กม.กองทุนน้ำมันฯ บี้โรงกลั่น เล็งเก็บภาษีลาภลอยเอกชน

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน กำลังศึกษาข้อกฎหมายเพื่อหาเงินมาอุดหนุนราคาพลังงานอย่างสุดความสามารถ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการใช้อำนาจ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ตามมาตรา 14 ซึ่งระบุว่า “คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ (4) เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยและกำหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 27 อัตราเงินชดเชยตามมาตรา 29 อัตราเงินคืนจากกองทุนตามมาตรา 31 และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามมาตรา 32 โดยอาจกำหนดตามประเภท การใช้ และแหล่งที่มา ของน้ำมันเชื้อเพลิง ก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อทราบ” ในการหารือร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อหาแนวทางปรับลดราคาช่วยประชาชน โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างถูกโรงกลั่นฟ้องร้องได้ เพราะตลาดน้ำมันเป็นตลาดเสรี

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงพลังงานจะเข้าไปเก็บกำไรส่วนเกินจากหน้าโรงกลั่นน้ำมัน หรือเรียกว่า ภาษีลาภลอย หรือ Windfall Tax เพื่อนำไปใส่ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอัยการสูงสุดและได้คำตอบมาแล้ว เบื้องต้นจะใช้มาตรการ 14 ตามพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ดำเนินการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้

ข่าวน่าสนใจอื่น :

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon