เอสเอ็มอี 500 รายแห่ร่วมโครงการกับ สสว. เพื่อยื่นขอมาตรฐาน อย.

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ก่อนนำสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดหรือขายผ่านออนไลน์ คือ มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ สสว. จึงจับมือพันธมิตร 4 องค์กร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าสู่ระบบมาตรฐาน อย.จีเอ็มพี เพื่อขยาย
ฐานสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ พื้นที่นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง

นางสาลินีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวปัจจุบันเปิดรับสมัคร เบื้องต้นมีผู้เข้าโครงการแล้วจำนวนกว่า 500 ราย แยกเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ กลุ่มความเสี่ยงต่ำ กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง โดยสสว. ร่วมกับ อย. จัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มีความสามารถในการยื่นขอ อย. อย่างถูกวิธี และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงตรวจสถานประกอบการให้คำแนะนำด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หากพบปัญหาการปรับปรุงสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานจะร่วมกับ ธพว. ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน อย. โครงการฯ ตั้งเป้าหมายจะมีสินค้าที่ยื่นเข้าขอรับการจดแจ้งและขอ อย. ผ่านโครงการนี้จำนวน 700 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image