ประชาชนร่วมวันออมคับคั่ง ฝาก 200 รับกระปุกออมสินครองราชย์ 70 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันออมแห่งชาติที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 พบว่ามีประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยการออมจำนวนมาก โดยในปีนี้จัดทำเป็นพิเศษแจกกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี สำหรับผู้ที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุก ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารเตรียมกระปุกออมสินไว้ 5.5 แสนใบ กระจายไปยังสาขาทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าประชาชนให้ความสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมออมเงินในปีนี้มากกว่าทุกปี เพราะอยากเก็บกระปุกไว้เป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ธนาคารออมสินจัดงานส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม และปลูกฝังให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการเก็บออมเงิน ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 ว่า “การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง…….”
เข้าแถวรอฝากเงิน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image