ธอส. จับมือ ดีอีเอส จัดสัมมนา PDPA ให้ความรู้ด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กับแบงก์รัฐ

ธอส. จับมือ ดีอีเอส จัดสัมมนา PDPA ให้ความรู้ด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กับแบงก์รัฐ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ธอส. และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการทางการเงินตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านการเก็บรวบรวมใช้ควบคุม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้บูรณาการความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าประชาชนในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร และไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดงานจัดงานสัมมนา PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงินร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

“หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การเก็บ การรักษา การทำลาย เหล่านี้ มีขั้นตอน ถ้าไม่ทำตามจะเกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล สถาบันการเงินของรัฐทั้งหมด มีการเตรียมเชิงระบบล่วงหน้าไว้แล้วในเรื่องการขออนุญาตจากลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล การแต่งตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการดูแลข้อมูล แต่ตอนนี้สิ่งที่มีความกังวลในภาคสถาบันการเงินของรัฐ คือ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแม้ว่าระบบจะดีขนาดไหนก็ตาม ถ้าบุคลากรไม่เข้าใจแล้วเกิดความรั่วไหลของข้อมูล จะเป็นประเด็นที่ข้อมูลของลูกค้าถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์” นายฉัตรชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon