กคช.ยกห้องเช่าโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ ให้ผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่อยู่ฟรี 1 เดือน

กคช.ยกห้องเช่าโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ ให้ผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่อยู่ฟรี 1 เดือน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจชาวชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในชุมชน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือชาวชุมชนต่อไป

นายทวีพงษ์กล่าวว่า จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมอบให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือให้กับประชาชนในทุกมิติ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พร้อมทั้งหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาพยาบาล เรื่องการย้ายโรงเรียนของเด็กระหว่างเทอม และต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประกอบอาชีพได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ประธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่จะต้องสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย รวมทั้งความต้องการในด้านต่างๆ และรวบรวมข้อมูลส่งให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายทวีพงษ์กล่าวว่า กคช.ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่และผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านพระราม 4 อาคาร B พร้อมทั้งเตรียมที่อยู่อาศัยชั่วคราวไว้รองรับให้กับผู้ประสบภัยได้เข้าอยู่ภายในโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ฟรี โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนเดือนถัดไปเสียค่าเช่าเพียง 999 บาท/เดือน

“ทั้งนี้ ในโครงการพรพระร่วงประสิทธิ์มีห้องเช่ากว่า 100 ห้อง สามารถรองรับชาวชุมชนที่ประสบอัคคีภัยได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจะดูแลค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟในเดือนแรก โดยผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเดือนต่อไปคิดค่าเช่าเพียงเดือนละ 999 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกหน่วยราชการในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด” นายทวีพงษ์กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon