อัพเดตผลซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข หลังระบบซื้อขัดข้อง

ธปท.อัพเดตผลซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข หลังระบบซื้อขัดข้อง

 

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งผลการแถลงข่าวร่วมระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารตัวแทนจำหน่าย ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยสรุปข้อมูลหลังการจัดจำหน่ายให้กับประชาชนด้วยวงเงิน 40,000 ล้านบาท วันที่ 15-22 มิถุนายน 2565 และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร จำนวน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 นั้น

 

รายงานระบุว่า จากรายงานสรุปข้อมูลการดำเนินการการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดประกอบด้วย 1.ภายใต้วงเงินที่จัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 40,000 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ลงทุน 19,501 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 37,693.452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94.23% ของวงเงิน และมีวงเงินคงเหลือจำนวน 2,306.548 ล้านบาท โดยการจัดสรรวงเงินดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านระบบจัดสรรอัตโนมัติเรียงตามคำสั่งซื้อที่ส่งเข้าสู่ระบบจัดสรรกลางของ ธปท.

 

2.การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ทำให้มีคำสั่งซื้อถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดสรรกลางของ ธปท.ในปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลให้ระบบจัดสรรไม่สามารถประมวลผลได้ทันและมีคำสั่งซื้อที่ค้างคิวอยู่จำนวนมากเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้สนใจลงทุน ดังนั้น สบน.และ ธปท. จึงได้ปิดระบบรับคำสั่งซื้อในเวลา 09.41 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2565

 

3.ในการแก้ไขปัญหา สบน.ร่วมกับ ธปท. ได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามายังระบบงานกลางของ ธปท.มาจัดสรรตามลำดับเวลาที่ได้รับในระบบ ทั้งนี้ ปัญหาความแออัดของคำสั่งซื้อดังกล่าวทำให้คำสั่งซื้อของผู้สนใจลงทุนบางรายไม่ถูกส่งผ่านเข้ามายังระบบจัดสรรกลางของ ธปท. จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สนใจลงทุนบางส่วนไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ข้างต้น อีกทั้งในการดำเนินการจัดสรรพันธบัตรหลังการปิดระบบนั้น ธนาคารตัวแทนจะต้องติดต่อผู้สนใจลงทุนแต่ละรายตามลำดับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบางกลุ่ม 1.ไม่สามารถติดต่อได้ 2.นำเงินไปลงทุนด้านอื่นแล้ว หรือ 3.ปฏิเสธการซื้อ ซึ่ง ธปท.ต้องจัดสรรสิทธิให้กับผู้สั่งซื้อในลำดับถัดมา ทำให้กระบวนการใช้เวลานานกว่าปกติ โดยสามารถปิดรายการคำสั่งซื้อที่ได้รับทั้งหมดได้ในวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา และยังมีวงเงินคงเหลือข้างต้น นอกจากนี้ จากความขัดข้องของระบบดังกล่าวทำให้ต้องกลับไปใช้กระบวนการออกสมุดพันธบัตรแบบเดิมที่ใช้เวลานานขึ้น

 

4.สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,000 ล้านบาท สามารถจัดสรรให้กับผู้ลงทุน 81 ราย วงเงินทั้งสิ้น 4,999.910 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือจำนวน 90,000 บาท

 

5.ดังนั้น วงเงินคงเหลือจากการจำหน่ายให้กับประชาชนและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวนทั้งสิ้น 2,306.638 ล้านบาทนั้น สบน.และผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประเมินความพร้อมของระบบจำหน่าย และจะนำวงเงินดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการจำหน่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรและได้ชำระเงินแล้วในระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2565 สามารถรับสมุดพันธบัตร หรือปรับสมุดพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา โดยการได้รับสมุดพันธบัตรเร็ว หรือช้าจะไม่มีผลต่อดอกเบี้ยพันธบัตรที่เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วแต่อย่างใด

 

“สบน.และ ธปท. ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยดีเสมอมา และขออภัยในความไม่สะดวก และจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อพันธบัตรที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต” รายงานระบุ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon