พาณิชย์จีบอิหร่านนำเข้าข้าวไทย หวังส่งออก1ล้านตัน/ปี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง วันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ ในประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน รายงานว่า ผู้ซื้อผู้นำเข้าสินค้าข้าวรายใหญ่ 15 รายของอิหร่าน ยืนยันเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเจรจาสั่งซื้อ และสานต่อนโยบายการนำเข้าข้าวจากไทย หลังการเดินทางเยือนไทยล่าสุดของประธานาธิบดีอิหร่าน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าผู้แทนระดับสูงภาครัฐของอิหร่านเยือนไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวไทย และตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก ดูแลรักษา ถึงการเก็บเกี่ยว ว่า เบื้องต้น คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อสรุป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภาอิหร่านให้มีการอนุญาตนำเข้าข้าวจากประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะนำเสนอต่อรัฐสภาอิหร่านได้ ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้

นางมาลี กล่าว ปัจจุบันอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวปริมาณ 3 ล้านตันต่อปี ขณะที่อิหร่านผลิตข้าวได้เพียง 2 ล้านตันต่อปี จึงต้องนำเข้าปีละ 1 ล้านตัน หากรัฐสภาอิหร่านอนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยได้ และผลจากการเดินทางเยือนของคณะ ผู้ซื้อผู้นำเข้าข้าวอิหร่านในพฤศจิกายนนี้ คาดว่าอิหร่านจะนำเข้าข้าวจากไทยสูงขึ้นแน่นอน นอกจากอิหร่านแล้วขณะนี้มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 228 ราย ตอบรับเดินทางมาร่วมเจรจาการค้าแล้ว อาทิ ฮ่องกง จีน เยอรมนี อินเดีย และสหรัฐฯ ขณะที่ผู้ส่งออกไทยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 103 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image