พณ.หนุนชาวนาขึ้นทะเบียนธุรกิจ-เปิดเว็บขายข้าวเอง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรว่า ระหว่าง 13-15 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงได้จัดพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้นำเข้าจากทั่วโลกและผู้ส่งออกไทย เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นและราคาตกต่ำ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้รับคำสั่งซื้อใหม่แบบจีทูจีจากบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจผู้ดูแลนำเข้าของจีน นอกจากนี้อยู่ระหว่างขอตั้งสถาบันนวัตกรรมการเกษตร ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าข้าว เช่น ผลิตเป็นเครื่องสำอาง

“ซื้อขายข้าวหอมมะลิให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงทางช่องทางออนไลน์ ถือเป็นสิ่งที่ดี สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ขณะนี้ก็มีเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ที่จำหน่ายในช่องทางนี้แล้ว”

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เกษตรกรรวมกลุ่มกันขายข้าวออนไลน์ สามารถทำได้และไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ขายเป็นเจ้าของข้าวตัวจริง แต่อยากให้มาจดทะเบียนการทำธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยขณะนี้ให้กรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมให้ชาวนาและผู้ประกอบการค้าข้าวสามารถทำการค้าผ่านออนไลน์ได้ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งจะทำให้สามารถรวบรวมผู้ประกอบการมาเชื่อมโยงการซื้อขายกับผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ได้ หากผู้ประกอบการสนใจทางกรมพัฒนาการค้าจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้ความรู้ให้ชาวนาดำเนินการค้าได้จริง และสามารถขายผ่านเว็บ www.thaitrade.com หรือให้กรมช่วยจัดตั้งเว็บกลาง
“ข้อเท็จจริงข้าวหอมมะลิราคาตก ได้ลงพื้นที่ชัยนาท และพิจิตรแล้ว พบว่าข้าวที่เกษตรกรนำมาร้องเรียกว่ามีราคาตก ไม่ใช่เป็นข้าวระดับคุณภาพเกรดคุณภาพข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าว เพราะกังวลเจอน้ำท่วม ประสบปัญหาข้าวล้ม จากพายุฝนตกหนัก ทำให้ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวยังสุกไม่เต็มที่ ความชื้นสูงถึง 20-30% จึงถูกกดราคา ซึ่งข้าวจะสุกเต็มที่ต้องรอประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เรื่องดังกล่าวถือว่าไม่ใช่ความผิดของเกษตรกร ต้องโทษภัยธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้ทำแผนข้าวครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำทั้งระบบในระยะยาว โดยปรับลดพื้นที่ ตามแผนที่อกรี-แมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาแปลงใหญ่ ซึ่งที่ประชุม นบข.มีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่และจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 3.2 แสนไร่ โดยปรับลดพื้นที่แปลงนาปลูกข้าวรอบ 2 ลงเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชทางเลือก

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image