ชาวนาบ่นผิดหวังมตินบข. จับตาผู้ส่งออกตั้งราคารับซื้อหอมมะลิ แห้วเกินตันละหมื่น

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับมติคณะกรรมการนโยบายและการจัดการข้าว (นบข.) มาก เพราะราคาตั้งต้นต่ำกว่าที่รัฐบาลเคยบอกไว้กับชาวนาที่จะรับจำนำยุ้งฉางตันละ 11,000 บาท เมื่อรวมค่าฝากเก็บอีกตันละ 1,500 บาท ชาวนาก็จะได้ตันละ 12,500 บาท จึงไม่มั่นใจมติ นบข.ว่าจะช่วยดึงราคาข้าวได้หรือไม่ ซึ่ง 6 สมาคมชาวนาก็จะหารือกันอีกครั้ง

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีผู้ส่งออกรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาโดยตรง เป้าหมาย 2 แสนตัน ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2559 นั้น ทางสมาคมไม่ได้กำหนดราคารับซื้อ แต่มีสมาชิกแจ้งความจำนงร่วมโครงการแล้วคิดเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 5 หมื่นตัน จากคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาด 4-4.5 ล้านตัน ปริมาณสูงกว่าปีปกติ 20% เพราะฝนดี ซึ่งอาจมีผลต่อราคาลดลงเป็นธรรมดา ทั้งนี้ ปกติต่อเดือนข้าวหอมมะลิไทยจะส่งออกไม่เกินเดือนละ 2 แสนตัน ซึ่งราคาข้าวที่ลดลงตอนนี้ผลจากความต้องการโลกลดลง และการแข่งขันตลาดโลกสูง ที่ขายราคาต่ำกว่าไทยและผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กับไทย

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวตกต่ำ เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ประเทศผู้ปลูกข้าวอย่างเวียดนามและอินเดียผลผลิตมากขึ้น และขายต่ำกว่าไทย อีกทั้งประเทศนำเข้าลดปริมาณเพราะเศรษฐกิจภายในไม่ดี ทำให้ข้าวส่งออกไม่คล่องตัวในระยะนี้ ส่วนปัจจัยภายในเมื่อฝนชุกทำให้ชาวนาเร่งปลูกและเร่งเก็บเกี่ยวเมื่อฝนตกหนัก ทำให้ความชื้นสูงขายกลับโรงสีจึงได้ราคาต่ำ อีกทั้งยังมีสต๊อกข้าวเหลือ 8 ล้านตัน

“ไม่อยากให้ชาวนาหรือคนทั่วไปเข้าใจว่า พ่อค้าหรือโรงสีอยู่เบื้องหลังการปั่นราคาข้าวให้ตกต่ำ ขณะนี้ผู้ส่งออกส่งออกยากมากอยู่แล้ว โดยราคาข้าวขาวไทยอยู่ที่ 350 เหรียญต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 340 เหรียญต่อตัน และเป็นไปไม่ได้ที่พ่อค้าไทยจะเป็นคนกำหนดราคาข้าวทั้งโลก ราคาข้าวตกหรือเพิ่มขึ้น เป็นไปตามกลไกตลาด ราคาไม่ได้ตกแค่ข้าวไทย ประเทศอื่นก็ตก ตอนนี้ผู้ส่งออกพยายามทำวิกฤตเป็นโอกาส เร่งระบายข้าวออกให้มากที่สุด ตอนนี้ทำได้เดือนละ 8 แสนตัน หากราคาต่ำลงอีกอาจระบายได้เดือนละ 1 ล้านตัน อาจส่งออกได้มากกว่าเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน เป็น 10-11 ล้านตันก็ได้ ” นายวิชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image