รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์สำรวจ ‘สวน 9 เนิน’ จัดงบซ่อมหลังพบสะพาน-โคมไฟ-ป้ายชำรุด

รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์สำรวจ ‘สวน 9 เนิน’ จัดงบซ่อมหลังพบสะพาน-โคมไฟ-ป้ายชำรุด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) หรือสวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ เขตบางบอน โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางบอน ร่วมให้ข้อมูล

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เขตบางบอน หรือสวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม โดยได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน โดยใช้ชื่อว่า สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิง 2.โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5.โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6.โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7.โครงการเกษตรผสมผสาน 8.โครงการเกษตรประณีต และ 9.โครงการปลูกพืชพลังงาน

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า ภายในสวนยังประกอบไปด้วย อาคารนิทรรศการ อาคารซ่อมบำรุง อาคารป้อมยาม สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ลานธรรม ลานริมเนิน ห้องน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ ทางเดิน-วิ่ง และทางจักรยาน ที่ผ่านมาสำนักการโยธาได้ปรับปรุงถนนพระราม 2 ซอย 82 ระยะทางประมาณ 1.8 กม. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมขยายผิวจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการสวนสาธารณะดังกล่าว รวมทั้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

“ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 63 แห่ง โดยสวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ เป็นสวนแห่งที่ 62 มีสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน เขตบางขุนเทียน เป็นสวนล่าสุดแห่งที่ 63 สำหรับสวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ ได้เปิดให้บริการประชาชนมานานกว่า 2 ปีกว่าแล้ว จากการสำรวจตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีบางส่วนเริ่มชำรุดเสียหาย เช่น สะพานทางเดิน โคมไฟส่องทาง ป้ายชื่อภายในสวน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ สำหรับพักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ พร้อมบึงน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม” นายจักกพันธุ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon