‘ดีอีเอส’ มอบรางวัลคลิปสั้นรู้ทันข่าวปลอม 

‘ดีอีเอส’ มอบรางวัลคลิปสั้นรู้ทันข่าวปลอม เปิดชื่อ 10 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข่าวปลอมมากสุด

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยการประกวดนี้ได้รับความสนใจมีผู้ส่งคลิปแข่งขันชิงรางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 58 ทีม ในช่วง 2 เดือนที่เปิดรับสมัครให้ส่งผลงาน และบุคลากรจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ โดยคลิปที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ต่อไป

ทั้งนี้ ผลรางวัลคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” มีนิสิตนักศึกษา 13 ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษา ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล และทุนการศึกษาลดหลั่นกันในรางวัลลำดับต่อๆ ไป โดยมีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
• ทีม Freshman
ชื่อผลงาน เฟคนิวส์ในชีวิตประจำวัน 101
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพายัพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• ทีม SITI SPU X JUST FLIM ft.CU
ชื่อผลงาน คนรุ่นใหม่แบบ NEW FACE อย่าโดนหลอกด้วย FAKE NEWS
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• ทีม มั่นใจเกินร้อย หนูน้อยคนเก่ง
ชื่อผลงาน ชัวร์ก่อนแชร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
• ทีม Chara Film
ชื่อผลงาน ยาเทวดา (กลุ่มข่าวสุขภาพอนามัย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
• ทีม สรรหาฟิล์ม
ชื่อผลงาน ยาที่ดีคือ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Advertisement

รางวัลชมเชย
• ทีม MICMAIME
ชื่อผลงาน เรียนรู้ข่าวปลอม กับ น้องว่านน้ำ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
• ทีม Six girls up
ชื่อผลงาน อย่าเชื่อถ้ายังไม่พิสูจน์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา
• ทีม Young Film
ชื่อผลงาน แอนตี้เฟคนิวส์แมน (กลุ่มข่าวด้านภัยพิบัติ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รางวัล Popular Vote
• ทีม SITI SPU X JUST FLIM ft.CU
ชื่อผลงาน คนรุ่นใหม่แบบ NEW FACE อย่าโดนหลอกด้วย FAKE NEWS
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ขณะที่ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม” เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
มีผลงานจาก 5 หน่วยงานได้รับรางวัล ดังนี้
• ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
ชื่อผลงาน Anti Fake News
• ทีม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ชื่อผลงาน The Call : สายต้องห้าม
• ทีม สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผลงาน ฟ้าทะลาย ยายเพ็ญนี
• ทีม เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผลงาน “Check Sure Share” เช็ค ชัวร์ แชร์
• ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
ชื่อผลงาน ยายเม้าเต้าข่าว
นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรายบุคคล 6 หน่วยงาน ได้แก่
• ทีม กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อผลงาน เช็ค ชัวร์ แชร์

• ทีม ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผลงาน สืบ สำรวจ สังเกต สกัดข่าวปลอม
• ทีม สำนักงานสถิติอุทัยธานี
ชื่อผลงาน ลือ เรื่องไม่จริง เท่ากับทำลายเศรษฐกิจชุมชน
• ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
ชื่อผลงาน ชุมชนกัญชา พารวย
• ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
ชื่อผลงาน เช็ค ชัวส์ ตื่นแต่ไม่ตื่นตระหนก
• ทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ชื่อผลงาน เช็คก่อน…ชัวร์กว่า

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเน้นบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการประสานการตรวจสอบข่าวปลอมกับหน่วยงานต่างๆ และนับตั้งแต่ปี 63 – ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากที่สุด 10 ลำดับแรก ดังนี้

กรมประชาสัมพันธ์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 1,012 เรื่อง ตอบกลับ 1,008 เรื่อง กรมการแพทย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 417 เรื่อง ตอบกลับ 408 เรื่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์กทม. จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 214 เรื่อง ตอบกลับ 214 เรื่อง กรมการขนส่งทางบก จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 104 เรื่อง ตอบกลับ 103 เรื่อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 111 เรื่อง ตอบกลับ 99 เรื่อง กรมบัญชีกลาง จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 74 เรื่อง ตอบกลับ 73 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 63 เรื่อง ตอบกลับ 61 เรื่อง กรมชลประทาน จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 59 เรื่อง ตอบกลับ 59 เรื่อง กรมการจัดหางาน จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 60 เรื่อง ตอบกลับ 58 เรื่อง และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 52 เรื่อง ตอบกลับ 49เรื่อง

ด้านภาพรวมของข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อเดือน พ.ย. 62 – 20 ก.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 799,705,387 ข้อความ มีเรื่องที่ส่งตรวจสอบ 16,843 เรื่อง โดยหมวดหมู่สุขภาพ ครองอันดับ 1 คิดเป็น 49% รองลงมาเป็นหมวดหมู่นโยบายรัฐ 46% หมวดหมู่เศรษฐกิจ 3% และหมวดหมู่ภัยพิบัติ 2%

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างการรับรู้ ในการรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอมให้กับประชาชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2) และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1 – 2) หรือ เทียบเท่า ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท และประเภทหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image