วันนี้ รองพงษ์ ยกทัพผู้บริหารพลังงาน แจงมาตรการช่วยผู้ใช้ไฟ 1-500 หน่วย/เดือน เช็กบิลรอเลย!!

จับตาวันนี้! รองพงษ์ ยกทีมผู้บริหารพลังงาน-กกพ.แจงมาตรการช่วยผู้ใช้ไฟ 1-500 หน่วยต่อเดือน รวม 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เช็กบิลค่าไฟรอเลย

 

รายงานข่าวระบุว่า วันที่ 22 สิงหาคม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน จะมีการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ที่เพิ่มขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟทีรวมเป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐานทำให้ค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายรวมเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย เบื้องต้นมาตรการช่วยเหลือคาดว่าจะใช้เงิน 7,000-8,000 ล้านบาท ช่วยผู้ใช้ไฟตั้งแต่ 1-500 หน่วยต่อเดือน โดย กบง.จะพิจารณาแนวทางสุดท้าย และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 สิงหาคมต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม กบง. กระทรวงพลังงานจะมีการแถลงข่าวชี้แจงประเด็น “สถานการณ์ราคาพลังงานของประเทศ” ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำทีมพร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงานครบทุกกรม ประกอบด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้ง นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Advertisement

 

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับรายละเอียดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดทำและส่งให้กระทรวงพลังงานนำเข้า กบง.นั้น ได้วางกรอบช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 1-500 หน่วย เนื่องจากเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 22 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 90% ใช้เงินดูแลประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท ขณะที่แหล่งเงินนั้นต้องอยู่ที่ ครม.ว่าจะพิจารณาใช้งบกลางที่เหลือของปี 2565 ทั้งหมด หรือจะใช้งบประมาณ 2566 ด้วยหรือไม่ เพราะกรอบเวลาการช่วยเหลือเป็นช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 2565-66

 

Advertisement

รายงานข่าวระบุอีกว่า รายละเอียดการช่วยเหลือนั้น วางแนวทางแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1.การช่วยเหลือเท่ากับงวดปัจจุบัน คือหากบ้านใดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ค่าเอฟทีจะไม่ปรับขึ้น หรือขึ้นเล็กน้อย เพื่อจูงใจประชาชนลดใช้ไฟฟ้าให้อยู่ระดับที่รัฐบาลช่วยเหลือ โดยจะเสนอมาตรการช่วยเหลือ 2 แนวทาง ให้ กบง.ตัดสินใจ คือ แนวทางแรก จะช่วยเหลือด้วยการคงค่าเอฟทีเท่ากับงวดมกราคม-เมษายน 2565 ที่ค่าเอฟทีอยู่ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย หรือแนวทางสอง คิดค่าเอฟทีเท่ากับงวดพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ที่เอฟทีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งค่าเอฟทีของคนกลุ่มนี้จะขึ้นมา 23.38 สตางค์ต่อหน่วย คือ ประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 

รายงานข่าวระบุว่า ขณะที่ 2.การขยายความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในหน่วยที่ 301-500 หน่วยต่อเดือน เอฟทีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย โดยกลุ่มนี้จะช่วยเหลือแบบขั้นบันได คือ กลุ่ม 301-400 หน่วย จ่ายน้อยกว่ากลุ่ม 401-500 หน่วย ตามปริมาณการใช้ไฟ ใช้ไฟน้อยจ่ายน้อย ใช้ไฟมากจ่ายมาก เพื่อจูงใจประชาชนให้ประหยัดพลังงาน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image