‘ศักดิ์สยาม’ ให้เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

‘ศักดิ์สยาม’ ให้ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่งในประเด็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ณ กระทรวงคมนาคม

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่
1) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญใน 4 มิติของกระทรวงคมนาคมและการพิจารณาแนวทางในการร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์เกตเวย์ระดับโลกของยุโรป (the European Global gateway strategy) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การขนส่งอัจฉริยะ การขนส่งที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกรูปแบบการขนส่ง รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้า ผู้คนและบริการทั่วโลก

2) ความร่วมมือ EU-อาเซียน ด้านการใช้ระบบการควบคุมการเดินรถไฟด้วยระบบอาณัติสัญญาณกลาง (European RailTrafficManagement System : ERTMS) ในภูมิภาค ซึ่งระบบ ERTMS เป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับกลุ่มสหภาพยุโรปและหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นระบบที่มุ่งหมายในการเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟในแง่ของการเพิ่มความจุของทางรถไฟ ทั้งนี้ แต่ละประเทศสามารถนำมาศึกษาและพิจารณานำระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สามารถเดินรถไฟระหว่างกันได้

Advertisement

3) ความร่วมมือกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (the European Aviation Safety Agency: EASA) ในประเด็นการดำเนินการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Services: HEMS) สืบเนื่องจาก EASA ได้หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินและการกำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบัน กพท.ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้การรับรอง HEMS แก่ผู้ประกอบการเฮลิคอปเตอร์ที่ประสงค์จะให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อประโยชน์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ลดอัตราการสูญเสีย

ทั้งนี้ ประเด็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่ง ในครั้งนี้ ทางฝ่ายสหภาพยุโรปให้ความสนใจในวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคมทั้ง 4 มิติ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง โครงการ Land Bridge ชุมพร-ระนอง โครงการ MR-MAP รวมไปถึงแนวทางที่กระทรวงคมนาคมจะผลักดันการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดทั้งรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารธารณะ และรถไฟระหว่างเมือง โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือและผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image